Vitaal Massage
home | dames | heren| massage| huisregels | prijslijst | foto's | contact

Huisregels

  • Hygine is belangrijk voor u en voor ons. Wilt u a.u.b. thuis douchen voordat u komt?
  • Betaling: graag vooraf en alleen contant. Graag gepast. Geen creditcard of pinbetaling mogelijk. (Tip: zorgt u voor contant geld? Er is geen pin-automaat in de buurt!)
  • Behandeling alleen op afspraak.
  • Als u verhinderd bent, zeg dan tijdig af. Een niet nagekomen afspraak kan kosten met zich meebrengen.
  • Tijdens de massage kunt u uw telefoon niet aannemen. Zet hem dus uit of op stil.
  • Het is op de praktijk verboden te roken.
  • Gn erotische massages.
  • Houdt u er voor uw eigen planning rekening mee, dat u behalve de afgesproken massagetijd, ook nog enige tijd vr en n de massage op de praktijk bent.
  • De masseur mag een clint weigeren.
  • Een clint die een afspraak maakt, verklaart daarmee tevens in te stemmen met deze regels.
Vitaal Massage
Praktijk voor ontspanningsmassage
Berkenlaan 24
6721 CE Bennekom
Tel. 0318 417634

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.